Dobrodošli u
ThyssenKrupp Materials Srbija

 

Raspolaze sa 16500 m² zatvorenog, skladisnog
prostora, opremljenog modernom opremom,
izabranom tako da operativno podrzava logistiku
i komercijalne procese.

 

Kontakt
Kontakt
TK Materials International

ThyssenKrupp Materials International